תחבורה

 

 

ענף התחבורה הוא ענף עתיר הון, שרווחיותו רגישה במיוחד לעלויות האנרגיה והריבית. התחרות הגבוהה של ענף זה רק מגבירה את הצורך לנהל את הסיכונים הפיננסיים של החברות הפעולות בו באופן מושכל.

באופן מוגבר ביחס לשאר ענפי הכלכלה, חברות בתחום התחבורה חשופות למחירי תזקיקי דלק שונים – אשר התנודתיות במחרים היא גבוהה במיוחד. מבנה מחירי הדלק מצריך הבנה מיוחדת של השוק כדי לגבש מענה גידור מתאים. על כן, לצורך גידור אפקטיבי של חשיפה זו, נדרשת מומחיות בהבנה, ניתוח, תכנון וביצוע של עסקאות גידור של תזקיק דלק. אופקים הינה מובילת שוק בתחום זה, עם ניסיון מקיף של גידור סוגי דלק שונים (לתחבורה יבשתית, ימית ואווירית) בשווקים שונים (ישראל וחו"ל).

בשל היותו של הענף עתיר הון, העלויות הכרוכות ברכישת כלי תחבורה חדשים לריענון ציים קיימים היא לרוב כבדה – ודורשת גיוס חוב. לאופקים ניסיון בליווי הליך גיוס החוב, תוך ביצוע עסקאות גידור מורכבות כנגד שינויים בסביבת הריבית (הנוכחית והעתידית) והמט"ח.

מעבר לתחומי סיכון אלה, חברות בענף התחברות חשופות באופן שוטף לסיכוני מטבע, ריבית ומדד שונים – הזקוקים לניטור וניהול. אינטגרציה של ניהול סיכונים שוטפים אלה לצד הסיכונים הייחודיים לענף (החשיפה למחירי הדלק ולרכישות כלי תחבורה) מצריכה ראיה מערכתית וגיבוש יכולת מעקב שוטפת אחר מצבה הפיננסי של החברה. הסיוע המקצועי שיכולה אופקים להעניק לצורך כך יכול להקל על החברה באופן משמעותי בניהול השוטף של הסיכון.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →