טכנולוגיה

 

 

לענף הטכנולוגיה צרכים ייחודיים בתחום המימון והגידור, הנובעים מאופי פעילתו הפונה לשווקים בינלאומיים. מעבר לכך, הענף מאופיין בגיוסי הון רבים ומורכבים, הכוללים סבבי גיוס הון ועסקאות מיזוג ורכישה – דבר המציב מול החברות אתגרים פיננסים רבים. לאופקים ניסיון רב בעבודה אל מול מגוון חברות טכנולוגיה – בענפים שונים ובשלבי התפתחות שונים.

מרבית החברות בענף מתמודדות אל מול חשיפות שונות לסיכוני מט"ח, ולעיתים במגוון רחב של מטבעות. לרוב, חברות ישראליות פועלות בשווקים תחרותיים מאד אל מול מתחרות שונות בחו"ל. מצב זה יוצר חשיפה ייחודית לשער החליפין של השקל – שתיסוף חד שלו עלול לפגוע באופן מהותי בכושר התחרות של החברה.

 

"אופקים" מציעה סיוע בניתוח חשיפה זו, גיבוש מדיניות טיפול בה וסיוע בביצוע עסקאות גידור באופן שותף על מנת להתמודד איתה. לאורך השנים, פיתחה אופקים מודלים ייחודיים המסייעים לחברות הפועלות במספר מטבעות להתמודד באופן דינאמי אל מול הסיכונים שמציבה סביבת שוק משתנה.

לעיתים קרובות, סבבי גיוס שונים משאירים בידי חברות טכנולוגיה יתרות פיננסיות לא מנוצלות. אופקים יכולה לסייע בגיבוש מדיניות ניהול ליתרות אלה, לסייע בניהולן בפועל וכן בגידור חשיפת היתרות לסיכוני מטבע.

חברות בענף הטכנולוגיה מאופיינות במספר רב של פעולות הוניות – גיוסי הון, עסקאות מיזוג ורכישה וכן חלוקות של מניות ואופציות. לאופקים מומחיות בלווי מימוני של תהליכים אלה, הנובע בהיכרות עמוקה של תהליכים אלה ויכולת ניתוח מימונית של השינויים השונים במבנה ההון. שירותים אלה כוללים ניתוח ולווי הפעולות, סיוע בביצוען בפועל, תימחורן ומתן הערכות שווי הוגן וחוות דעת הוגנות לפי כללי הרגולציה וצרכי החברות.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →