נדל"ן

 

 

חברות נדל"ן פועלות בתחומים שונים, כגון קבלנות לבניה, יזמות או אחזקת נדל"ן מניב והן חשופות למגוון סיכוני שוק, כגון: ריבית, מדד, מט"ח ולעיתים גם מחירי סחורות בדגש על מתכות. מקורות החשיפה ומאפייניה נובעות מסוגי הפעילויות.

לדוגמה, חברות נדל"ן אשר עוסקות בייזום פרוייקטים בחו"ל, מגייסות לעיתים חוב בשוק המקומי במטבע השקל, בעוד שהכסף מושקע בחו"ל ועתיד להניב מזומנים במט"ח. ל'אופקים' ניסיון רב בתכנון וביצוע עסקאות גידור מסוגים שונים, החל מעסקת החלף Cross Currency Swap, ולרבות שימוש באסטרטגיות משולבות אופציות אשר מסיעות בצמצום התנודתיות.

גידור החשיפה מתבצע לאחר ניתוח מעמיק של החשיפה, תוך התייחסות לשיקולים והיבטים חשבונאיים, הקשורים למבנה האחזקות ולמטבע הפעילות של כל חברה בקבוצה, וכן לאופן שבו מכשירי הגידור ימדדו בדוחות הכספיים. בהקשר זה 'אופקים' מסייעת גם בתכנון ויישום חשבונאות גידור בהתאם לתקינה החשבונאית, ובמתן הערכות שווי של נגזרים לצרכי דיווח חשבונאי.

חברות נדל"ן מניב לדוגמה, נוהגות לגייס חוב צמוד למדד המחירים לצרכן מתוך הנחה כי גם הכנסותיהן צמודות במידה כזו או אחרת למדד, אולם לעיתים הן חשופות למדד מעבר לרמה הרצויה. ל'אופקים' ניסיון רב בתכנון וביצוע עסקאות פורוורד מדד/שקל ו/או עסקאות סוואפ מדד/שקל, וכן ביישום חשבונאות גידור ובמתן הערכת שווי של נגזרים לצרכי דיווח חשבונאי.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →