Platinum Package

חבילת PLATINUM מתאימה לחברות ותאגידים המנהלים פעילות עסקית מורכבת בארץ ובעולם ובאופן טבעי חשופים לקשת רחבה של סיכונים פיננסיים. החבילה מאפשרת גישה לחדר עסקאות, מחלקת ניהול סיכונים ומחלקת שירותים כלכליים הגדולים בישראל ומספקת ללקוחות סל ייחודי של שירותים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. לקוחות החבילה מלווים באופן שוטף וצמוד ע"י צוות סוחרים ומנהלי סיכונים מהבכירים בישראל, מקבלים לעבודה השוטפת מודלים מתוחכמים המשמשים כלי תומך החלטה, ונגישות מלאה לכל שירותי הקבוצה בארץ ובחו"ל. חבילת PLATINUM ייחודית בישראל ומתאפיינת בסטנדרטים בינלאומיים הגבוהים ביותר.

plat_innerpage_en

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →