מוסדות ללא כוונת רווח

 

 

מנעד סיכונים רחב מאיים על החוסן הפיננסי של גופים ללא מטרות רווח, שמטבעם עוסקים בתחומים מגוונים – כגון מוסדות מחקר ואקדמיה, עמותות, מוסדות בריאות, מוסדות דת.  לעיתים קרובות, גופים אלה נשענים על תרומות, צמיתות או שוטפות, במטבע זר או באופן של הלוואות בעלות ריבית מופחתת.

במקרה של תרומות צמיתות, נדרשים הגופים להשקיע את התרומה תוך סיכון מינימלי של הקרן בגינה. במקרה של תרומות במטבע זר, נדרשת יכולת לנהל את סיכון שער החליפין האופן שוטף, תוך גיבוש יכולת להגן על השווי הכלכלי של יתרות התרומות שכבר ניתנה במט"ח.

מוסדות ללא כוונת רווח, אשר לרוב ממומנים ע"י תרומות או סיוע ממשלתי, רגישים מאד לסיכונים פיננסיים ובעלי סיבולת נמוכה לספיגת הפסדים. מצב עניינים זה מחייב גיבוש אסטרטגיה ונהלים לטיפול בסיכון, וכן ניהול סיכונים שוטף למקורות ההכנסה והיתרות שברשות גופים אלה.

טיפול בסיכונים אלה מחייב מעקב שוטף של מצב השווקים וכן יכולת לנהל יתרות גבוהות. לאופקים ניסיון בביצוע תסקירי סיכון וניתוח חשיפה של גופים ללא מטרות רווח לסיכוני מטבע וריבית. כמו כן, ניסיון בגיבוש מדיניות ונהלי טיפול בסיכון במתאימים למאפיינים הייחודים של גופים אלה. יתרה מכך, לאופקים יכולת לסייע בגיבוש מדיניות השקעה, סיוע בממשקי העבודה אל מול גופים פיננסיים שונים ופיקוח על הניהול בפעול של יתרות פיננסיות גדולות – תוך הבטחת קיימות ארוכת-טווח ללקוח.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →