ניהול חשיפות מכרז

אופקים מלווה חברות בכל תהליך התכנון המקדמי בכל הקשור לצמצום סיכוני שוק הקשורים למכרז. צוות מנהלי הסיכונים באופקים מנוסה בניהול חשיפות מכרז בענפים שונים, באיתור נקודות סיכון קריטיות ובהתאמה ייחודית של מכשירים פיננסים ייעודיים.

החשיפה הפיננסית הנוצרת מרגע השתתפות במכרז ומתן הצעת מחיר, מהווה בחלק מהמקרים חריגה מהפעילות העסקית השוטפת של החברה. במקרים כאלה ורבים אחרים מתחדדות סוגיות של קביעת שער תמחיר והתנהלות פיננסית ממועד הגשת הצעת מחיר, עובר במועד בו מפורסם זהות הזוכה במכרז ועד לביצוע הפרויקט בפועל.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →