תשתיות

 

 

חשיפות פיננסיות הקשורות לפרוייקט מתחילות לא אחת עוד בשלב בו החברה נגשת למכרז, מבלי לדעת אם תזכה. הנחות עבודה אשר שימשו לתמחור הפרוייקט והגשת הצעת המחיר, עלולות להתברר לימים כלא רלוונטיות ולהפוך את הפרוייקט להפסדי. ההכרות וניסיון רב השנים של 'אופקים' עם שוק הכספים והמט"ח, מאפשר לחברה לצמצם סיכונים אלה ע"י שימוש בנגזרים ואסטרטגיות גידור מורכבות. אסטרטגיות גידור ריבית המשלבות אופציות (Cap, Floor), וכן שימוש מושכל באופציות מט"ח אקזוטיות, עשויות גם לחסוך כסף וגם להפחית את הסיכון בפרוייקט.

 

בין לקוחות אופקים חברות בענף תשתיות אשר מעורבות בפרוייקטים לאומיים בהיקפים אדירים אשר נמשכים מספר שנים. 'אופקים' מספקת לחברות תשתית סל שירותים, הכולל ייעוץ, תכנון ומידול פיננסי של פרוייקטים, גיבוש תוכנית למימון לפרוייקט בשלביו השונים, וכן ניהול סיכוני שוק הקשורים לפרוייקט (סיכוני שע"ח, סיכוני ריבית, סיכון מחירי סחורות, מדד מחירים). שילוב הידע בין תכנון פיננסי לבין ניהול סיכוני שוק הוא ייחודי ל'אופקים', ויוצר ערך רב לחברות תשתית, שכן תכנון תיאורטי טוב ככל שיהיה, אינו שלם ללא נקיטת פעולות משלימות שמטרתן נטרול או לפחות צמצום ההשפעה של סיכוני השוק על רווחיות הפרוייקט.

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →