תעשיה ומסחר

 

 

חברות תעשייה ומסחר חשופות למגוון סיכוני שוק, והן נבדלות אחת מהשנייה בעוצמת החשיפה לגורמי הסיכון השונים. למשל, חברות יצואניות אשר מתחרות רק בשוק הגלובאלי מאופיינות בד"כ בכך שמטבע השקל הוא גורם סיכון ייחודי להן. לעומת זאת, חברות מסחר אשר פועלות בעיקר בשוק המקומי, חולקות במקרים רבים מאפייני חשיפה דומים למתחרים המקומיים. אסטרטגיית ניהול סיכונים נכונה חייבת להיות מותאמת פר חברה, לאחר שנלקחו בחשבון שיקולים רחבים הנוגעים למבנה התחרות בענף, למנגנוני תמחור והצמדות מחירים הן בצד הספק והן בצד הלקוח, היבטים חשבונאיים ותזרימיים של שימוש במכשירי גידור ועוד.

לדוגמה, כאשר מדובר בחברה יצרנית אשר מאופיינת ברכישות נטו של תשומות במט"ח בעוד שההכנסות שלה שקליות לחלוטין, החשיפה היא ברורה וחד משמעית (חשיפה לפיחות השקל), אולם כאשר מדובר בחברה אחרת שפועלת כסיטונאית של סחורות אותן היא מייבאת במט"ח – בהרבה מקרים החשיפה היא דווקא לתיסוף השקל אשר עלול לשחוק את ערך המלאי של החברה.

לקבוצת אופקים ניסיון רב שנים בליווי חברות מענפי התעשייה והמסחר, החל משלב ביצוע ניתוחי חשיפות למגוון רחב של סיכונים פיננסיים: למט"ח, מחירי סחורות, ריבית ומדד מחירים לצרכן, ועד הוצאה לפועל של המדיניות שאושרה ע"י האורגנים המוסמכים בחברה. התוצר של תהליך ניתוח החשיפה הוא גיבוש מדיניות ניהול סיכונים סדורה, אשר ממפה את הסיכונים העיקריים, וקובעת סט של נהלים והגדרות המעוגנים במודלים – כיצד יש לנהל ולהפחית את הסיכון בגין החשיפות. תוצר נוסף של תהליך זה הוא הנגשת עולם הנגזרים ואסטרטגיות הגידור המורכב, בצורה בהירה לחברה, באופן כזה שכל הסיכויים והסיכונים ממכשירי הגידור יהיו ברורים וידועים לחברה.

'אופקים' מסייעת ללקוחותיה ליישם את מדיניות ניהול הסיכונים בצורה היעילה ביותר, תוך ביצוע אסטרטגיות מורכבות בשווי הוגן. בנוסף, 'אופקים' מספקת שירותים נלווים כגון: דוחות שווי הוגן של נגזרים לצרכי דיווח חשבונאי, ניתוחי רגישות של השווי ההוגן בהתאם לדרישות וועדת גלאי, וכן יישום חשבונאות גידור בהתאם לתקינה החשבונאית הרלוונטית לחברה.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →