תכנית גידור אסטרטגית

דינמיקה של השווקים, מורכבות העסקים ומגוון אפשרויות הפעולה מחייבים עבודה לאור מדיניות סדורה שמתווה את גבולות הגזרה, מגדירה את המטרות ומהווה בסיס לכל עבודת ניהול הסיכונים. לאורך השנים ביצעה אופקים אלפי עבודות לגיבוש אסטרטגיה ומדיניות לניהול סיכוני שוק עבור חברות שונות.

 

אנו יודעים כי לכל חברה מאפיינים ייחודיים המחייבים תשומת לב ומחשבה. הניתוח הפרטני יחד עם הניסיון המצטבר הופכים את התוכנית האסטרטגית לחלק חשוב מהתוכנית הפיננסית הכללית של הפעילות העסקית. תוצרי העבודה, מסקנות ועיקרי התוכנית מוצגים בפני ההנהלה הבכירה והדירקטוריון ועם אישורם מהווים סמן לכל פעולת ניהול הסיכונים בהמשך.

בתהליך העבודה על התוכנית האסטרטגית אנו עובדים באופן צמוד עם הצוותים הרלוונטים בכל חברה ומגבשים יחד מתווה מותאם ומומלץ. הניתוח מעמיק מאוד, מכסה רבדים עסקיים ופיננסים רבים, עושה שימוש במודלים מורכבים ומציג פרקטיקות מקובלות מהארץ ומהעולם.

 

ניתוח-חשיפה1

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →