אנרגיה

 

 

אתגרי המימון של חברות הפעולות בתחום האנרגיה הם אדירים. היכולת לתכנן ולנהל צדדים מימוניים בפרויקטי פיתוח, יכולת לגייס חוב והון, יכולת להתמודד ולגדר סיכונים פיננסיים ויכולת לעמוד בדרישות דיווח רגולטוריות מחמירות עומדים בבסיס הכושר של חברות בענף להצליח.

כיום, אופקים משמשת כיועצת כלכלית מובילה לחברות העוסקות בתחום בישראל – בהיבטים של תכנון מימון פרויקטים, לווי בגיוס מימון וכן בתכנון של ביצוע עסקאות גידור ריבית מורכבות.

אופקים מסייעת לחברות בגידור סיכוני מט"ח ומחירי אנרגיה ומספקת שירותי ניתוחי חשיפה וסקרי סיכון. כך, מספקת אופקים מענה כולל לצרכי הניהול הסיכון הפיננסי לחברות בתחום.

לרוב, חברות בתחום נאלצות להתמודד מול דרישות דיווח רגולטוריות מכבידות – בהיבטים של אספקת חוות דעת הוגנות, הערכות שווי לצרכים חשבונאיים ויישום של תקינה חשבונאית סבוכה. גם במקרה זה, נדרשת מומחיות מיוחדת, שאופקים מסוגלת לספק, כדי לתת לחברות מענה מקיף העומד בדרישות רגולטוריות מחמירות.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →