מודל גידור דינאמי

ניסיון של שנים מלמד שוב ושוב שמסוכן לנסות לחזות התפתחות שע"ח או כל גורם סיכון אחר דוגמת סחורות, ריביות ומדדים. אנו מאמינים כי ניהול סיכונים אפקטיבי ונכון לאורך זמן מחייב עבודה לאור מתודולוגיה סדורה.

עם השנים פיתחנו מודלים שונים, ייחודיים לאופקים, חלקם אף נבנו ייעודית ללקוחות עם צרכים שונים ובעלי מאפייני פעילות שונים. המודלים בעיקרם משמשים ככלי תומך החלטה. הם אינם נבנים רוחבית לקהל לקוחות אלא עוברים התאמה פרטנית לכל לקוח ולקוח.

המודל למעשה מתווה 'מפת דרכים' לתוכנית הגידור באופק הזמן שהוגדר. ומאפשר לצוות הניהולי לקיים את הפעילות העסקית ברמת וודאות גבוהה יותר ביחס להתפתחויות ולאירועים בשווקים, ודאי במצבי קיצון. המודל מיושם באופן שוטף בקרב לקוחות ממגזרים שנים ומתחומי פעילות שונים ולאורך שנים מוכח כיעיל וכתורם באופן משמעותי  לניהול סיכונים נכון ואפקטיבי.

הערך המוסף במודל גידור ייעודי

1

מותאם ייחודית לחברה

2

מוכוון ניהול סיכונים

3

מצמצם את העבודה על בסיס הערכות ותחזיות אך משאיר מקום לשיקול דעת

4

דינאמי ומתאים לכל מטבע ולמצבי שוק משתנים

ניתוח-חשיפה1

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →