חקלאות

 

 

תחום המסחר והשיווק של תוצרת חקלאית הוא תחום עתיר סיכון ורגיש מאד לתנודות השווקים הפיננסיים. בתוך כך, ענף החקלאות נאלץ להתמודד מול קשת רחבה של סיכונים פיננסיים בתחום גידור המט"ח, הריבית והסחורה החקלאית.

ענף החקלאות דורש תשומות הון גבוהות, אך גם חשוף לסיכונים סביבתיים מוגברים (כגון פגעי טבע). הכנה נאותה יכולה למזער את הסיכונים השונים העומדים מול חברות בענף – ובראשה גיבוש אסטרטגיה לניהול יתרות מזומן ומסגרות אשראי שתאפשר לחברה לצלוח משברים זמניים.

יצואנים חקלאיים חשופים לסיכוני מטבע ארוכי טווח אל מול שווקי היעד שלהם, וכן לעיתים חשופים לשווי מלאים וכן לפערי עיתוי שבין רכישת סחורה ממגדלים אחרים לבין מכירתה בשווקי היעד. זאת, לצד חשיפה למחירי הסחורות החקלאיות בשווקי היעד השונים. חשיפות מורכבות אלה מצריכות ניתוח וטיפול אינטגרטיבי, תוך גיבוש אסטרטגיה ניהול סיכון סדורה ועקבית. אופקים בעלת ניסיון רב של אספקת פתרונות, חלקם ייחודיים, לענף החקלאי.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →