חשבונאות גידור

o

צוות פנימי מיומן

לאורך השנים ביצעו צוותי אופקים עבודות חשבונאות גידור שונות ומגוונות. זיהוי והגדרת הפריט המגודר, תכנון ואפיון המכשיר המגדר, הקמת כל מערך התיעוד הנדרש וביצוע כל פעולות הניתוח ומבחני האפקטיביות הנדרשים בתקן. פתרונות חשבונאות גידור מיושמים באופן פרטני וייעודי מול כל לקוח מתוך הבנה של המטרות וההשפעות האפשריות הן חשבונאית והן תזרימית.

אופקים מובילה את התחום, ולצוותים הפנימיים המקצועיים ניסיון ארוך ומוצלח בעבודה מול משרדי BIG4  ומשרדי רו"ח אחרים.

o

התמחות בינלאומית

כללי חשבונאות גידור בהתאם לתקני US GAPP  ו – IFRS   מורכבים, כוללים פרטים ונושאים רבים ומחייבים הבנה מעמיקה של התקן. כדי להבין את ההשפעות על הדיווח הכספי חברה חייבת מומחיות מעמיקה בנושא ויכולת כמותית מתמטית וסטטיסטית גבוהה. אופקים מספקת את שניהם. ללא קשר לסוג נכס הבסיס שמגודר, מט"ח, ריבית, סחורות או מדד, צוות אופקים יודע לתכנן נכון את המבנה המתאים להחלה אופטימלית של חשבונאות גידור.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →