הזווית הטכנית, מה מרמז הניתוח הטכני לשבוע הקרוב

הזווית הטכנית, מה מרמז הניתוח הטכני לשבוע הקרוב

מבט טכני לשבוע מסחר:  16.06.2017-12.06.2017

2-1

2-2

מבט טכני, ניתוח שבועי –אירו-דולר

ספוט – 1.1195

  • מגמה כללית – עלייה
  • ממוצע נע 10 > ממוצע נע 20
  • Rsi > 50
  • MACD Diff > 0

מגמתו הראשית של האירו-דולר היא עלייה (של כ-8%) מתחילת שנת 2017, במחציתה הראשונה של 2017 היינו עדים לשני גלי תיקון כשכל אחד מהם הביא לירידה של 3% בשער החליפין והגיע לאחר עלייה של כ-4.5% בממוצע.

מסוף חודש אפריל אירו\דולר התחזק בחדות ועלה כ-7% ללא גל משני של ירידה, כמו כן המגמה החלה ב4 נרות של עלייה ולאחר מכן הייתה דעיכה בעוצמת העלייה כאשר הנר האחרון מראה ירידה חזקה שנגרמה, ככל הנראה, מהאכזבה מתוצאות הבחירות בבריטניה.

ע"פ הניתוח הטכני, צפוי להגיע בטווח הקרוב גל משני (יורד) מאחר והעליה האחרונה תלולה מהעליות שקדמו לה ונראה שלצד הדעיכה בעוצמת הגל,  האכזבה מתוצאות הבחירות בבריטניה עלולה להזניק את הגל המשני.

ע"פ פיבונאצ'י, התיקון יגיע לפחות לשער 1.0925 ושערו הקיצוני ביותר יכול להיות 1.07.

המתנדים אותם אנו בודקים מעידים על כך שהמגמה הראשית עודנה חזקה כאשר הRSI (64) לא חצה את רף ה70, הממוצעים הנעים הקצר והארוך מקבילים ועולים, רצועות בולינג'ר הולכות ומתרחקות.

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →