Archive for ינואר, 2016

 • שוק המט"ח

  31 בינואר 2016

  הפד החליט השבוע פה אחד להשאיר את הריבית ברמה של 0.25%-0.5% אחרי שהעלה את הריבית בחודש שעבר. בהודעה שפורסמה…

 • עסקאות בין חברתיות במט"ח – החשיפות הנסתרות

  26 בינואר 2016

  עסקאות בין חברתיות הן לעיתים מקור לחשיפה לסיכון פיננסי. אנו נתקלים במקרים בהם חברות קשורות מעניקות הלוואות אחת לאחרת…

 • ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2016

  26 בינואר 2016

  בנק ישראל החליט להותיר אמש את הריבית במשק ברמה של 0.1%.

 • ביטוחי מטבע – "יתרון כפול" לגידור דולר-שקל

  25 בינואר 2016

  מוצר מובנה – "יתרון כפול" לגידור דולר-שקל – לאחרונה התרחשו בשוק מספר אירועים שעשויים לתמוך בהמשך התחזקות הדולר בעולם….

 • התחזקות הדולר, הזדמנות לשיפור עמדות

  25 בינואר 2016

  התחזקות הדולר, הזדמנות לשיפור עמדות – בשנת 2015 עלה המדד ב-0.7% – הקצב השני החלש ביותר בחמשת העשורים…

 • סקירת מתכות

  25 בינואר 2016

  סקירת מתכות – השבוע נרשמה התאוששות במחירי רוב מתכות עיקריות שנסחרות בבורסת LME, אחרי הירידות המתמשכות מתחילת 2016.
  החולשה…

 • מבט שבועי – שוק המט"ח

  24 בינואר 2016

  שוק המט"ח – להלן תמצית נתונים והתפתחויות אחרונות אודות המטבעות דולר ארה"ב, שקל, אירו, פאונד וין.

 • לתחום רווח בעסקאות הגנה

  19 בינואר 2016

  לתחום רווח בעסקאות הגנה – דומה להגבלת הפיצוי הפוטנציאלי מעסקת ביטוח, יש הגיון רב בתחימת רווח מעסקאות גידור. תחימת…

 • סקירת מתכות

  18 בינואר 2016

  בהמשך לירידות המחירים של החודשים האחרונים, וביתר שאת מתחילת שנת 2016, גם השבוע ירדו מחירי המתכות התעשייתיות העיקריות בבורסת…

 • מבט שבועי – שוק המט"ח

  17 בינואר 2016

  שוק המט"ח – להלן תמצית נתונים והתפתחויות אחרונות אודות המטבעות דולר ארה"ב, שקל, אירו, פאונד וין.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →