ביטוחי מטבע בהתאמה אישית

אנו מאמינים כי תכנון מערך הגידור הוא תנאי הכרחי ליישום מוצלח של התוכנית האסטרטגית.

 

o

מהם הכלים הפנימיים הטובים ביותר לניהול החשיפה?

תפיסת העולם שלנו מבוססת ניהול סיכונים. אנו מאמינים כי מטרת הכלים הפיננסיים ומערכי הגידור אחת היא, לשרת את המטרות העסקיות שהגדרתם. לאור הבנה זו אנו פועלים שנים ארוכות בשימוש חכם וזהיר בביטוחי מטבע (מערכי גידור), בבחינה בלתי פוסקת של הסיכונים הנלווים מביטוחי מטבע, בהתאמתם לסביבת השוק המשתנה ולצרכים העסקיים המתפתחים.

o

מהם הכלים הפיננסיים המתאימים ביותר?

לאורך השנים תכננו אינסוף מערכי גידור, פשוטים ומורכבים, למגוון רחב מאוד של חברות. החיבור העמוק לעולם ניהול הסיכונים מנתב אותנו לחפש ולאתר את הכלים הפנימיים, פיננסים או עסקיים, שיש בהם כדי לצמצם חשיפה גם ללא שימוש במכשירים פיננסים. עם זאת, כאשר הגידור הפנימי אינו מספק, אנו יודעים כיצד שימוש נכון בביטוחי מטבע (מכשירי גידור) דוגמת אופציות, חוזים עתידיים ואסטרטגיות, ישרת נאמנה את מדיניות הגידור והפעילות העסקית.

 

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →