ביטוחי מטבע

קבוצת אופקים מאפשרת ללקוחותיה לרכוש ביטוחי מטבע, באותה קלות שאתם רוכשים ביטוח לדירה או לרכב. ביטוחי המטבע מחולקים ע"פ קטגוריות מוצר וסוג החשש: פיחות או תיסוף.

ofakim_icons-01

ofakim_icons-03

ofakim_icons-02

Lock

ביטוחי מטבע מסוג Lock, נועלים שער גידור מסוים. ביטוחי מטבע אלו מספקים שער חליפין עתידי מובטח, ללא תלות במצב השוק.

Umbrella

ביטוחי מטבע מסוג Umbrella מבטיחים פיצוי מלא, במקרה של שערי חליפין הנמצאים מחוץ לטווח השערים המוגן. זהו ביטוח מטבע אידאלי להגנה מעל שער מינימום ומתחת לשער מקסימום.

Shield

 ביטוחי מטבע מסוג Shield, מבטיחים פיצוי מלא, בהינתן ששער החליפין חצה את סף ההגנה. זהו ביטוח מטבע המספק הגנה מקסימלית.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →